• Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети;
  • Изготвяне и представяне на консолидирани Годишни Финансови Отчети;
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации;
  • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт;
  • Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран експерт-счетоводител;
  • Публикуване на Годишен финансов отчет в Търговски регистър и специализирани интернет издания.