Данъчни консултации

 

  • Данъчно-ефективни решения на специфични казуси;
  • Данъчно планиране и защита;
  • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации;
  • Консултации за ДДС, корпоративно и лично подоходно облагане и еднократни данъци;
  • Консултации при прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на документи за прилагането им;
  • Представителство пред НАП за данъчни проверки и ревизии.