• Регистрация по Закона за защита на личните данни;
  • Регистрация/Дерегистрация по ЗДДС в НАП;
  • Регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП;
  • Регистрация в Инспекция по труда;
  • Агенция по финансово разузнаване;
  • Други.