Пламели Финанс ЕООД предлага професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги във всички области, свързани с финансово-счетоводните процеси в една организация – счетоводство, финансово и данъчно консултиране, труд и работна заплата на служители и управленския екип.

Нашата основна цел е:

  • да предлагаме висококачествени, ценово обосновани счетоводни услуги;
  • да бъдем гъвкави в съвременните условия на динамични промени на действащото законодателство в Република България;
  • да работим с индивидуален подход към всеки клиент;
  • да бъдем прецизни и коректни;
  • да осигуряваме сигурност и спокойствие на нашите клиенти;
  • да осигуряваме своевременна информация, която да улеснява управлението на бизнеса и вземане на решения;
  • да защитаваме интересите на клиента;
  • да пестим времето на клиента.