Предлаганите от нас административни услуги включват:

  • Събиране на документи от офиса на клиента;
  • On-line банкиране;
  • Подаване на документи към различни институции;
  • Издаване на актуални състояния;
  • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения;
  • Деклариране на получени заеми пред БНБ;
  • Преводи;
  • Изготвяне на договори и други документи.