• office@plameli.com
  • (+359)886843640
×

Регистрация на фирма и промени на обстоятелства в Търговския регистър

Регистрация на фирма и промени на обстоятелства в Търговския регистър

  • Регистрация на дружество (ЕООД, ООД);
  • Промяна на дружество (ЕООД, ООД);
  • Ликвидация на дружество (ЕООД, ООД);
  • Регистрация на едноличен търговец.