Счетоводна къща „Пламели Финанс“ предлага следните счетоводни услуги:

 • Организация на счетоводното отчитане, съгласно приложимите стандарти;
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
 • Текуща обработка на първични документи и водене на регистри;
 • Изготвяне на базови и допълнителни справки по ваше желание;
 • Неограничен брой консултации и достъп до финансовото ви състояние по всяко време;
 • Изготвяне и подаване на всички необходими документи, свързани с дейността ви, в НАП, НОИ и др.институции;
 • Данъчна защита и данъчно представителство;
 • Годишно счетоводно приключване;
 • Изготвяне на междинни счетоводни финансови отчети;
 • Изготвяне и подаване на дневници и справка декларация по ЗДДС;
 • изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на всички необходими документи за НАП, НСИ, Търговски регистър.