Ценовата ни политика е гъвкава, прозрачна и позволява на клиентите да оптимизират разходите си за счетоводни услуги.  Цената на счетоводните услуги, предлагани от нас, се определя в зависимост от броя на документите (получените и издадените фактури, банковите извлечения, броя на персонала и др.), вида на дейността (услуги, търговия, производство, строителство и т. н. ) обхват на дейността (в България, извършване на вътреобщностни доставки към ЕС, внос, износ и т.н.), наличие на регистрация по ЗДДС, броят на обектите. Не се колебайте да се свържете с нас! Консултациите ни могат да бъдат платени по банков път.