сметки,счетоводство

Патентна дейност

Ще направя един кратък обзор на това, какво Ви е необходимо, за започване на собствен малък бизнес. Сигурно сте проучили пазара, конкуренцията и сте планирали първоначалните си инвестиции в бизнеса. Време е да започнете, тогава първото нещо, което трябва да направите е да изберете юридическата форма, под която ще се появите, като конкурент на пазара.сметки,счетоводство
В зависимост от това дали ще извършвате услуги с личен труд /ключарски, дърводелски, таксиметрови и др./ или малка търговия, то можете да изберете да подлежите на т.нар. Патентно облагане. Законовите изисквания се съдържат в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в Раздел VI и съответно дейностите подлежащи на облагане с патентен данък се съдържат в Приложение 4 на Закона.
Линк към Закона за местните данъци и такси: http://lex.bg/laws/ldoc/2134174720
Четири са важните особености, ако изберете този тип на облагане.
Първо правната Ви форма, трябва да бъде или като Физическо лице или като Едноличен търговец /само тези две юридически лица попадат в обхвата на Закона/, всяка друга юридическа форма ЕООД, ООД и др. не подлежи на облагане с патентен данък.
Второ, оборота Ви за предходната година не трябва да превишава 50 хиляди лева, т.е. не трябва да имате регистрация по ЗДДС освен в случаите на внос от общността, където праговете за задължителна регистрация при внос на стоки е 20 хиляди лева.
Трето, дължимият патентен данък се определя още при започване на патентна дейност и можете да си планирате разходите и за данъци при започване на бизнеса, като за целта трябва да подадете Декларация по чл.61н от ЗМДТ към съответната община, където е обекта Ви или където извършвате дейност. В случай, че Декларацията не я подавате непосредствено преди започване на дейността си, а с цел определяне на дължимия патентен данък за годината тогава тя се подава до 31 януари на съответната календарна година.
Линк към Декларация по чл.61н от ЗМДТ: http://www.septemvri.org/mdt25.htm
Четвъртата и най-важна особеност, която е с най-тежка „данъчна“ тежест е, че като Едноличен търговец или Физическо лице извършващо патентна дейност, то цялата Ви печалба се явява доход на лицето. Съответно до 30 април на следващата календарна година сте длъжни да подадете Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, където правите изравняване на осигурителния доход и съответно изравняване на осигурителните вноски, т.е. преди започване на дейност физическото лице или ЕТ подава в НАП по местоживеене Декларация по образец ОКД-5, в която посочва датата на започване на дейност и съответно вида на осигуряване /частичен или общ с включени осигуровки за фонд Общо заболяване и майчинство/. Разликата в размера на вноските е около 8 лева, така че на моите клиенти винаги препоръчвам по-високия праг на осигуряване, което обаче Ви дава правото да получавате обезщетение от НОИ в случай на общо заболяване /каквото се води и майчинството J/. Осигуровките са върху 420 лева, което се равнява на 5040 лева годишен доход. При положение, че сте реализирали по-висок годишен доход то Вие го посочвате в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ в Таблица 1 и Таблица 2 и дължите осигурителни вноски върху разликата.
Това е причината, поради която патентната дейност не е толкова привлекателна, защото както посочих по-горе, патентната дейност позволява да си планирате перфектно дължимите данъци, докато не се стигне до изравнителните осигурителни вноски и се окаже, че една трета от печалбата Ви трябва да отиде за „осигуровки“.

https://www.facebook.com/accountingCompany.PerfektPremiumM/posts/920414471435580

Similar Posts