ebay,amazon
|

Дропшипинг

ebay,amazon

 

Днес попаднах на едно запитване от колега, как се осчетоводява т.нар. “Дроп-шипинг” търговия.
Това е една от най-бързо развиващите се области в електронната търговия.
Какво представлява дропшипинг търговията. Доставчикът, най-често е китайски, локацията му е на кораб в международни води, има си сайт на който вие се регистрирате и после на база вложените от вас при регистрацията пари, то ползвате определен процент отстъпка от цената на стоките, които доставчикът предлага, а самите стоки са с едни от най-ниските цени на световния пазар.
После вие рекламирате тези стоки, извършвате продажби, обикновено по електронен път, чрез системата Pay Pal.
Самите стоки се изпращат директно отт доставчика до клиента, без негово фирмено лого, а клиентът плаща стоките по вашата електронна сметка, като системата директно превежда дължимата към доставчика сума за стоките, а при вас остава комисионната по продажбата.
Ето тук е “разковничето” какво представлява “дроп-шип” търговията.
Вие действате единствено като комисионер, т.е. извършвате комисионни услуги, а не електронна търговия. Вие в тази търговия не ставате собственик на стоките, нямате складово стопанство, нямате никакви имуществени права и отговорности. Повечето колеги, а и самите участници в тази търговия, смятат, че са търговци, но в действителност те получават комисионна от сделката, която са сключили.
Оттук вече самото осчетоводяване става много лесно – за целите на ДДС, дейността се отчита като услуги, за които получавате комисионна. За разчет и правилно отчитане на движенията на електронните пари по електронната сметка е желателно електронната сметка да се заведе със самостоятелна аналитичност, а разчетите с доставчика в задбалансова сметка.
Ето и пример: извършили сме продажби за 1000 лева, като стойността на стоките е 800 лева, отчетени по системата Pay-Pal.
Ще използваме следните сметки:
411 – клиенти
505 – електронна сметка Рау Раl
703 – приходи от извършени услуги
903 – задбалансова сметка за отчитане на разчета с доставчиците по Дроп-шипинга

ето и общите счетоводните записвания:
1/
Дт 411 Клиенти / Кт 903 Доставчик Дропшипинг – 800 лева
Дт 411 Клиенти / Кт 703 Приходи от услуги – 200 лева

2/
Дт 505 Рау Раl / Кт 411 Клиенти – 1000 лева

3/
Дт 903 Доставчици Дропшипинг / Кт 505 Рау Раl – 800 лева

това е разчета с клиента и доставчика е закрит.

Да добавя, че на база извършените продажби по територия сметка 411 е добре да е с две аналитичности – продажби в ЕС и Продажби в трети страни, като за клиентите от ЕС, ще трябва да отбележим, че ДДС е включено в цената, а документа за отчитане в ДДС – Дневник Продажби е Отчет за извършените продажби, и тогава коректната счетоводна статия ще има следният вид:
1/
Дт 411 Клиенти ЕС/ Кт 903 Доставчик Дропшипинг – 800 лева
Дт 411 Клиенти ЕС/ Кт 703 Приходи от услуги – 166.67лева
Дт 411 Клиенти ЕС/ Кт 4532 ДДС продажби – 33.33 лева

Ами това е, скъпи участници в дропшипинг търговията, чисто, просто и нагледно.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=789040857906276&id=734071013403261

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *