Договор между Република България и Украйна

Договор между Република България и Украйна

    Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално и здраво осигуряване Българска фирма е сключила граждански (консултантски) договор със самоосигуряващо се лице от Украйна (privateentrepreneurial), същото лице е предоставило удостоверение за внесени осигурителни вноски в Украйна. Работата по гражданския договор ще се извършва изцяло от…